Loading icon

Osobní život

Koučování se poslední dobou stává velkým trendem ale málokdo už ví, co si pod tím přesně představit a jak konkrétně může pomoci. Pro jednoho je koučování o změně názoru na svět i na sebe sama, pro druhého jde o nové techniky a postupy komunikace a pro dalšího to může znamenat tvorbu nových myšlenkových modelů. Vše je správně. Kouč ovšem není největším expertem na “problém” klienta, ale šikovnými otázkami a technikami vede klienta k tomu, aby sám zvyšoval svoje silné stránky a dosahoval svých cílů. Tento princip není terapie, nejedná se o poučování, ale naopak posiluje individualitu, samostatnost, sebedůvěru a tím i nezávislost na sociální kontrole.

Mým úkolem je poznat váš svět, myšlenky, sny, touhy ale i strachy a možné překážky. Společně pak pracujeme na tom, abychom se v myšlenkách vyznali. No jen se na chvíli zamyslete – už při ranní cestě na WC se nám v hlavě objevují první myšlenky, cestou do práce vnímáme celé své okolí, hodnotíme lidi, v práci pak udržujeme profesionální tvář, přepínáme všechny své síly, doma máme další tvář (potomka, otce, matky, přítelkyně, manželky…) a když už konečně ulehneme do postele, v hlavě nám běží celý den (zvláště ty nepříjemné části, co?) no a pak ještě přicházejí sny. Pomohu vám najít klid na to, abyste si své myšlenky mohli srovnat a tím si zamést cestičku ke svému štěstí.

Koučovacích stylů je mnoho, stejně jako osobních rádců. Osobně pracuji na základě systemického přístupu, jehož hlavní zásadou je díky malým změnám dosáhnout velkých pokroků. Využívám také techniky neuro-lingvistického programování (NLP), díky kterým poznáváme vnitřní mapy jednotlivců, učíme se z nich číst a jednoduchými technikami je přepisovat.

Koučování je proces, kdy kouč nachází společně s klientem individuální řešení jednotlivých situací:

 • od poznání klienta,
 • přes specifikaci jeho témat,
 • až po jednotlivé kroky k lepšímu výsledku.

Jednoduše mu pomáhá zrekapitulovat současnou situaci, namapovat ideální stav a poté nastavit postup, jak ideálu dosáhnout.

Témata, se kterými vám mohu pomoci:

 • nastavení osobních cílů a popis cesty k jejich dosažení (chci být úspěšný)
 • změny chování a návyků (chci přestat kouřit)
 • budování silného těla (chci zhubnout, zdravě jíst, cvičit, být zdravá)
 • zlepšení mezilidských vztahů (komunikační i emoční úroveň)
 • budování silné mysli (zvýšení sebedůvěry, duševní odolnost)
 • odbourání stresu, relaxační techniky
 • odstranění strachů a fóbií
 • práce se stresem (jak mít klid)